Curso de capacitación: Gestión de residuos sólidos peligrosos.