Kreyasyon Sistèm enfòrmasyon sou resous ak vilnerabilite pou preparasyon kont katastwòf jesyon kriz ak jesyon prevantif pou teritwa Pòtoprens Ayiti.