Fora Bolsonaro. Dani Monteiro - Deputada estadual.